| KONTAKT | ABO | REKLAMA |


 

INOVACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Inovace je časopis zaměřený na bezpečnost při práci, požární ochranu, ochranu zdraví a životního prostředí. Vychází pravidelně 4x ročně už od roku 1995.

Zaměření: články o nejnovějších výrobcích a technologiích v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí od odborníků českých i zahraničních firem, odborné články pracovníků výzkumných ústavů, vysokých škol, ministerstev a úřadů

Pravidelná příloha Státního ústavu inspekce práce - Zpravodaj SUIP, který informuje o nových nařízeních a předpisech v ČR. Informace o obsahu aktuálního vydání časopisu Inovace najdete i na internetové adrese Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i: http://www.bozpinfo.cz

Dlouhodobá spolupráce s firmou: 3M, Ansell, Dräger, DuPont, EverGlow, Oldham, Scott, Uvex a další...

Pravidelná prezentace Inovace na veletrzích Interprotec a Envibrno v ČR a SR, na dalších veletrzích s obdobnou tematikou v zahraničí

Čtenáři: především bezpečnostní a zdravotní personál, podnikový management, vedoucí obchodních oddělení, pracovníci centrálních úřadů a institucí, zabývajících se BP a ochranou životního prostředí v České republice i na Slovensku. Inovaci abonují inspektoráty bezpečnosti práce v ČR, bezpečnostní technici, hasičské sbory, bezpečnostní oddělení větších průmyslových podniků, ekologické odbory městských správ, krajské a okresní hygienické stanice v ČR.
 


Spolupracujeme s:

    

PPF

osha

 


K našim stálým zákazníkům patří: